Il·lustració del conte L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta

Illustració del personatge del conte