Il·lustració del conte L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta

Il·lustració d’un ase molt vellet i fatigat