Il·lustració del conte L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta

Illustració dun ase molt vellet i fatigat