Il·lustració del conte L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta

Il·lustració cavall i euga davall un balcó