Il·lustració del conte L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta

Illustració de leuga caminant amb el personatge del conte