Il·lustració del conte L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta

Il·lustració de l’euga caminant amb el personatge del conte