“El galliner de la padrina_demo”. Any de publicació: 2021. Àudio 1.